Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 22 kwietnia 2024 | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera | zachmurzenie duże 5°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek), o godzinie 10.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Zatwierdzenie protokołu nr LIII/2023 z dnia 23 marca 2023 roku .
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok;

3) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sochocin;

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin.

  1. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content