Sobota 10 czerwca 2023 | Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany | zachmurzenie duże 16°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek), o godzinie 10.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Zatwierdzenie protokołu nr LIII/2023 z dnia 23 marca 2023 roku .
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok;

3) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sochocin;

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin.

  1. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Rusza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin 2023

Burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin.

Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wysłać do nas zgłoszenie. Na właścicieli najpiękniejszych zielonych zakątków czekają atrakcyjne nagrody.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 czerwca 2023 roku.

By zgłosić swój udział, wcześniej należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić kartę zgłoszenia. Ocena ogrodów rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 30 lipca.

Jury wybierze trzy najpiękniejsze ogrody, dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ulicy Guzikarzy 9, lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – numer tel. 23 661 80 01 (wew. 48).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy zatem mieszkańców sochocińskiej gminy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin, karta zgłoszenia, a także więcej informacji na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Skip to content