Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2024 roku (czwartek), o godzinie 12.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się II sesja Rady Mieskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu radnemu oraz złożenie ślubowania przez radnego.
  3. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  4. Protokół z I/2024 sesji Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2024 r.
  5. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.
  6. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

2) w sprawie powołania Komisji Gospodarczej;

3) w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji;

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin;

5) w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii  Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację prac konserwatorskich odnowienia okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie;

8) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2025–2034, w tym trybu konsultacji;

9) w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Mieście i Gminie Sochocin.

  1. Zamknięcie obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content