W Sochocinie pojawią się punkty z bezpłatnym dostępem do Internetu

W Sochocinie pojawią się punkty z bezpłatnym dostępem do Internetu

W przyszłym roku w Sochocinie powstaną bezpłatne, internetowe hotspoty, czyli punkty darmowego połączenia się z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie wi-fi. Sochociński samorząd pozyskał na ten cel 64 368 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz, co bardzo ważne, kwota dofinansowania pokryje 100% kosztów przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.

Założeniem programu jest propagowanie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych, takich jak: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.

Dzięki realizacji projektu już w 2021 roku w Sochocinie powstanie 13 punktów dostępowych do sieci wi-fi o prędkości na poziomie 30 Mb/s. Takie udogodnienia pojawią się m.in. w sochocińskim rynku, Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych czy w Gminnym Ośrodku Kultury.

 

 

Skip to content