Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

                                                                                                                     Sochocin, 16 grudnia 2020

 

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  S O C H O C I N

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wójt Gminy Sochocin, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Sochocin ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Sochocin przeznaczona została do oddania w użytkowanie następującą nieruchomość:

Lp. Położenie/numer KW Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Uwagi
 

1.

 

 

Kołoząb

KWPL1L/00022934/7

141 0,8500 ha Działka ma kształt prostokąta. Teren płaski, ogrodzona. Uzbrojenie terenu stanowi:  przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.  Działka zabudowana budynkiem szkoły oraz boiskiem. Część działki przeznaczona pod budowę placu zabaw

Ogłoszenie należy zamieścić na okres 21 dni, tj. od dnia 23.12.2020 r. do dnia 14.01.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sochocin, pokój nr 11, tel. 23 661 80 01 wew. 29.

Wójt

/-/

Jerzy Ryziński

Skip to content