Author: administrator

Home / administrator
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów terenowych  do powszechnego spisu rolnego 2020 r.
Wpis

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego 2020 r.

Wójt Gminy Sochocin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na...

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej”
Wpis

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej”

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w załączeniu przesyła ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” z prośbą o rozpowszechnienie informacji i zamieszczenie na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej i FB. Konkurs pn. „LABORATORIUM...

  • 1
  • 5
  • 6
Skip to content