Author: administrator

Home / administrator
W Sochocinie stanie nowoczesna wiata rowerowa
Wpis

W Sochocinie stanie nowoczesna wiata rowerowa

W Sochocinie stanie nowoczesna wiata rowerowa Przy sochocińskiej szkole powstanie zadaszony parking dla rowerów. W piątek, 10 lipca została podpisana umowa pomiędzy województwem mazowieckim a gminą Sochocin, na realizację operacji pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów, poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej”. Wiata rowerowa zostanie wyposażona w panel fotowoltaiczny, ze stacją naprawy rowerów (stacja...

Umowa na przebudowę drogi w Żelechach podpisana
Wpis

Umowa na przebudowę drogi w Żelechach podpisana

Umowa na przebudowę drogi w Żelechach podpisana W poniedziałek, 13 lipca, wójt gminy Sochocin Jerzy Ryziński podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żelechy. Jak już informowaliśmy wcześniej, sochociński samorząd uzyskał wsparcie finansowe na realizację tego zadania. Kwota przyznana przez samorząd województwa mazowieckiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, opiewa na 150 tys....

Ponad 70 tys. zł na ochronę powietrza
Wpis

Ponad 70 tys. zł na ochronę powietrza

Ponad 70 tys. zł na ochronę powietrza Już po raz drugi gminy z Mazowsza otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. Wśród nich jest także gmina Sochocin. Pomoc finansowa na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła wynosi 70,2 tys. zł. Umowę w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” podpisali marszałek Adam Struzik...

„MIAS Mazowsze 2020”. Pięć sołectw z dotacją
Wpis

„MIAS Mazowsze 2020”. Pięć sołectw z dotacją

„MIAS Mazowsze 2020”. Pięć sołectw z dotacją Gmina Sochocin pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”, na dofinansowanie realizacji pięciu zadań. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisali...

„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. XII edycja konkursu
Wpis

„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. XII edycja konkursu

„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. XII edycja konkursu Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:...

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
Wpis

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co...

Trwa wymiana turbin w Gutarzewie. Nowe będą cichsze
Wpis

Trwa wymiana turbin w Gutarzewie. Nowe będą cichsze

Trwa wymiana turbin w Gutarzewie. Nowe będą cichsze W miejscowości Gutarzewo rozpoczęto remont elektrowni wodnej polegający na wymianie przekładni turbin, celem obniżenia poziomu hałasu. Ponadto w ramach prac wybudowana zostanie przepławka dla ryb. Zamontowana zostanie też nowa kładka pieszo-rowerowa. – Zamontowane wcześniej turbiny były hałaśliwe. Inwestor wymienia je na cichsze w ramach pozwolenia na budowę...

Sochocińska Wkra na drugim miejscu w pierwszej edycji Klubowych Mistrzostw Powiatu Płońskiego
Wpis

Sochocińska Wkra na drugim miejscu w pierwszej edycji Klubowych Mistrzostw Powiatu Płońskiego

Sochocińska Wkra na drugim miejscu w pierwszej edycji Klubowych Mistrzostw Powiatu Płońskiego W sobotę, 27 czerwca na Stadionie Gminnym w Sochocinie rozegrano finałowy turniej piłkarskich Klubowych Mistrzostw Powiatu Płońskiego. Całą imprezę zorganizowało stowarzyszenie „Graj z Krystianem”, we współpracy z płońskim starostwem oraz z gminami: Załuski, Baboszewo i Sochocin, zaś honorowy patronat nad turniejem objęła starosta...

Zakasali rękawy i sprzątali las między Kucharami Żydowskimi a Sochocinem
Wpis

Zakasali rękawy i sprzątali las między Kucharami Żydowskimi a Sochocinem

Zakasali rękawy i sprzątali las między Kucharami Żydowskimi a Sochocinem Wszystko zaczęło się od naszych postów dot. sprzątania lasów przez mieszkańców gminy Sochocin. Pani Anna i Pan Marcin, małżeństwo na co dzień mieszkające w Warszawie, a posiadające działkę w miejscowości Kuchary Żydowskie, w dniu 13 czerwca zorganizowało sprzątanie śmieci w okolicznym lesie. Długo można by...

Jak segregować – Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste
Wpis

Jak segregować – Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to:...

Skip to content