Dla jednych nowe umundurowanie, dla drugich remont dachu [ZDJĘCIA]

Dla jednych nowe umundurowanie, dla drugich remont dachu [ZDJĘCIA]

W piątek, 3 grudnia, burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, wraz z przedstawicielem Samorządu Województwa Mazowieckiego, zastępcą dyrektora departamentu polityki ekologicznej, geologii i łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Andrzejem Różyckim, a także z przewodniczącą Rady Miejskiej w Sochocinie Moniką Makowską-Chojnacką, uroczyście przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie 5 kompletów umundurowania specjalnego typu Predator.

Wyposażenie to zostało zakupione przez Urząd Miasta i Gminy Sochocin, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 17 500,00 zł, i tyle dokładnie wyniosła całkowita wartość 5 kompletów 3-częściowego ubrania strażackiego.

Ale to nie wszystko. Tego samego dnia, w nieco większym gronie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji remontu dachu strażnicy.

Przypomnijmy, że decyzją radnych województwa mazowieckiego Miasto i Gmina Sochocin pozyskała dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Mazowieckie strażnice OSP-2021”, w wysokości 25 000,00 zł na remont dachu w budynku strażnicy jednostki OSP Idzikowice. Ponadto środki własne gminy stanowiły przy tym 35 810,72 zł, w tym 10 000,00 zł pochodziło ze środków funduszu sołectwa Idzikowice.

W ramach remontu wykonano prace rozbiórkowe starego pokrycia oraz demontaż obróbek dekarskich, rynien nienadających się do użytku, zakupiono matową blachę trapezową z antykondensatem – brąz, wraz z rynnami, a także dokonano pokrycia dachowego blachą. Dokonano też montażu obróbek blacharskich, wraz z orynnowaniem (obróbka blacharska wentylatorów, komina oraz syreny).

Farbę do pomalowania zadaszenia tarasu bezpłatnie przekazał Tomasz Rembecki.

Co istotne, znaczący wkład w roboty remontowe mieli sami druhowie OSP w Idzikowicach, na czele z prezesem jednostki Waldemarem Pilińskim.

Skip to content