Informacja dotycząca dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dotycząca dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będzie zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), tj. do szkół obwodowych dowożone będą dzieci, których odległość z domu do szkoły wynosi:

– powyżej 3 km – dzieci 5,6 lat oraz uczniowie klas I–IV szkół podstawowych;

– powyżej 4 km – uczniowie klas V–VIII szkół podstawowych.

Listy uczniów uprawnionych do dowożenia znajdują się u kierowcy autobusu, a także w szkole obwodowej.

W związku z pandemią COVID-19 podczas przewozu należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Skip to content