Zawiadomienie Wójta Gminy Sochocin z dnia 27.08.2020 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Sochocin z dnia 27.08.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 661 ze zm.)

zawiadamiam

o włączeniu następujących kart adresowych zabytków do „Gminnej ewidencji zabytków gminy Sochocin”:

  1. Sochocin – cmentarz żydowski, 2. poł. XIX w. (karta nr 162);
  2. Bolęcin – pomnik ofiar niemieckiego obozu pracy, 2. poł. XX w. (karta nr 163);
  3. Smardzewo – pomnik ofiar niemieckiego obozu pracy, 2. poł. XX w. (karta nr 164);
  4. Smardzewo – pomnik powstańców styczniowych, 1. poł. XX w. (karta nr 165).

Wójt Gminy Sochocin

Jerzy Ryziński

Zarządzenie nr 44 z dnia 27.08.2020

Załącznik do zarządzenia nr 44 z dnia 27.08.2020

Skip to content