Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku, na platformie zakupowej komendy (https://platformazakupowa.pl/transakcja/532017), a także na stronie internetowej http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ponizej-130 ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie remontowe pod nazwą „KPP Płońsk – malowanie pomieszczeń”

– z terminem składania ofert do 15 listopada br., do godz. 14.00.

Skip to content