Nowy sprzęt dla jednostek OSP w Kołozębiu i Sochocinie

Nowy sprzęt dla jednostek OSP w Kołozębiu i Sochocinie

W poniedziałek, 8 listopada, burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, wraz z przedstawicielem Samorządu Województwa Mazowieckiego, zastępcą dyrektora departamentu polityki ekologicznej, geologii i łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Andrzejem Różyckim, uroczyście przekazał jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębiu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie specjalistyczny sprzęt, zakupiony w ramach programu „OSP-2021”, a także ze środków własnych gminy Sochocin.

Celem zadania pod nazwą „OSP-2021” jest doposażenie strażaków-ochotników w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Mowa tu o nowych samochodach ratownictwa technicznego i sprzęcie specjalistycznym oraz odzieży ochronnej indywidualnej strażaka. Decyzją radnych województwa mazowieckiego, gminy otrzymały pomoc finansową dla 337 jednostek OSP. Na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły kwotę ponad 7,6 mln zł.

Wśród tegorocznych beneficjentów znalazły się dwie jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie naszej gminy. Jednostka OSP w Kołozębiu, na zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa otrzymała 5,3 tys. zł, natomiast kwota 2,8 tys. zł trafiła do OSP Sochocin.

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, do strażaków z Kołozębia trafił nowy sprzęt, mianowicie: zbiornik wodny o pojemności 13 tys. litrów, narzędzie wielofunkcyjne halligan dielektryczny oraz rozdzielacz kulowy, natomiast sochocińska ochotnicza straż pożarna wzbogaciła się o nową motopompę pływającą.

Całkowita wartość wyposażenia wynosi 16,2 tys. zł, a sochociński samorząd otrzymał 50-procentowe dofinansowanie na realizację zadania ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w ramach programu „OSP-2021”.

Skip to content