Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, informuje, że w dniu 10 września 2021 roku, na platformie zakupowej komendy (https://platformazakupowa.pl/transakcja/506794) ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie remontowe pod nazwą „183/ZP/2021 KP Raciąż – remont wewnętrzny”

– z terminem składania ofert do 20 września br., do godz. 14.00.

Skip to content