Ochotnicza Straż Pożarna w Kołozębiu ma 55 lat [ZDJĘCIA]

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołozębiu ma 55 lat [ZDJĘCIA]

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – tym zawołaniem strażacy-ochotnicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębiu pozdrawiają się już 55 lat.

Uroczystość z tej okazji, zorganizowana przez OSP Kołoząb, we współpracy z miastem i gminą Sochocin, a także z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie, odbyła się w sobotę, 11 września. Rozpoczęła się ona mszą świętą w kaplicy w Kołozębiu, której przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie ksiądz Czesław Stolarczyk.

Po nabożeństwie, wszyscy uczestnicy uroczystości, w asyście Orkiestry Dętej Sochocin pod przewodnictwem kapelmistrza Rafała Szymańskiego, przemaszerowali na dalszą część obchodów do lokalnej strażnicy.

Jubileuszowy apel prowadził Kamil Wojciechowski, poczet flagowy stanowili druhowie: Marcin Mysiakowski, Dawid Grzeszczak oraz Michał Jeznach, z ramienia organizatorów pieczę sprawowali druhowie: Daniel Grudzicki, Szymon Konofalski i Radosław Dobrski, a dowódcą uroczystości był aspirat Jacek Maliszewski z Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Sochocińska orkiestra dęta, działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odegrała hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt, a rys historyczny jednostki przedstawił prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębiu Daniel Grudzicki.

Potem nastąpił ceremoniał wręczenia odznaczeń, którymi strażaków z miasta i gminy Sochocin dekorowali zastępca komendanta powiatowego PSP w Płońsku starszy brygadier Janusz Majewski, a także prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Płońsku Aleksander Jarosławski, a w przypadku odznaczenia Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Sochocinie – jego prezes, Jacek Ryziński.

Kolejnym punktem apelu z okazji jubileuszu 55-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębiu były gratulacje i przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali między innymi: zastępca komendanta powiatowego PSP w Płońsku st. bryg. Janusz Majewski, prezes zarządu oddziału powiatowego OSP Aleksander Jarosławski (jednocześnie wójt gminy Płońsk), burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sochocinie Monika Makowska-Chojnacka, prezes zarządu oddziału miejsko-gminnego OSP Jacek Ryziński, kierownik placówki terenowej KRUS w Płońsku Andrzej Sokólski, prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku Dariusz Konofalski. Dyrektor biura poselskiego Macieja Wąsika, Stefan Pawłowski odczytał list gratulacyjny od wiceministra resortu spraw wewnętrznych i administracji, a Jacek Sokołowski przekazał okolicznościowy dyplom od komendanta głównego PSP.

Uroczysty apel zakończył występ Orkiestry Dętej Sochocin. Na koniec sobotniego wydarzenia nie zabrakło wspólnego poczęstunku, przygotowanego przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kołozębiu.

Z kart historii OSP Kołoząb

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębiu powstała w 1966 roku. Jej pierwszym prezesem był Edward Rudziński, naczelnikiem – Tadeusz Konofalski, a skarbnikiem – Jerzy Idzikowski. W 1976 r. jednostka rozpoczęła budowę strażnicy, którą zakończono w 1978 r. Na początku lat 80. zakupiony został niezbędny sprzęt pozwalający na udział nie tylko w zawodach strażackich, ale przede wszystkim w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W 2012 roku budynek strażnicy przeszedł gruntowny remont, dofinansowany ze środków unijnych, a w 2017 r. zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 200.

Obecnie jednostka ma przeszkolonych 19 druhów gotowych do wyjazdów, w tym trzech dowódców, pięciu kierowców oraz czterech ratowników po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. A co też bardzo ważne – grupę młodzieżową OSP.

Medale i odznaczenia

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP podjął uchwałę o odznaczeniu medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” piętnaścioro strażaków jednostek OSP z terenu miasta i gminy Sochocin.

Odznaczenia otrzymali, a większość z nich odebrała je podczas sobotniego apelu w Kołozębiu:

Złoty medal: Lucjan Kosewski.

Srebrne medale: Daniel Grudzicki, Piotr Morański, Paweł Ostrowski i Jacek Ryziński.

Brązowe medale: Izabela Delura, Bogdan Długołęcki, Jacek Długołęcki, Agnieszka Dzięgielewska, Paweł Popin, Tomasz Pyrzyński, Tomasz Rudziński, Grzegorz Szadkowski, Piotr Szadkowski i Jerzy Ryziński.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płońsku podjął uchwałę o odznaczeniu „Odznaką strażak wzorowy” siedmiu druhów i jednej druhny jednostek OSP z terenu miasta i gminy Sochocin.

Otrzymali je: Mariusz Borkowski, Piotr Borkowski, Marzena Dobrska, Radosław Dobrski, Radosław Karwowski, Marcin Mysiakowski, Patryk Stankowski oraz Kamil Szcześniak.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Sochocinie podjął uchwałę o przyznaniu odznaki „Za wysługę 10 lat”, którą otrzymał Roman Włostowski.

Skip to content