Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Komunikat dotyczący nieprzyjemnych zapachów na terenie Sochocina

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Sochocin,

w związku z licznymi uwagami mieszkańców miasta Sochocin w zakresie rozprzestrzeniających się zapachów w ramach prowadzonej działalności INALCA POLAND Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa po przeprowadzonych ustaleniach oraz podjętych działaniach przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w dniu 30.05.2024 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy.

INALCA POLAND Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2024 r. pismem z dnia 07.06.2024 r. przedłożyła do tutejszego Urzędu wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, o czym Państwa informuję.

Prowadzona działalność INALCA POLAND Sp. z o.o. jest zgodna z obowiązującymi normami w ramach wydanych przez właściwe organy administracyjne decyzji i pozwoleń. Przeprowadzone w 2023 r. wyniki analizy olfaktometryczne emitorów odoru w zakresie skali i emisji zjawiska są w obowiązujących normach.

INALCA POLAND sp. z o.o., mając na uwadze ochronę środowiska zdecydowała się na podwyższenie standardu procesów technologicznych przyzakładowej oczyszczalni. W związku z tym firma podjęła decyzję o wykonaniu przykrycia zbiornika oczyszczalni w konstrukcji samonośnej. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w IV kwartał 2024 r.

Obecnie firma prowadzi prace  w zakresie wykonania tymczasowego przykrycia zbiornika oczyszczalni, które przewidziano do zrealizowania na przełomie czerwca i lipca br.

Firma prowadzi regularną konserwację systemów oczyszczalni i przewodów, a także monitoring procesów oczyszczania ścieków oraz identyfikacji źródeł ewentualnych nieprzyjemnych zapachów w celu wprowadzenia ewentualnych środków zaradczych.

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

 /-/ Jacek Podgórski

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content