Czwartek 29 września 2022 | Imieniny: Michała, Gabriela, Rafała | blank zachmurzenie duże 11°C

Komunikat w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy Sochocin

Komunikat w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy Sochocin

Komunikat przewodniczącego Rady Gminy Sochocin dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Sochocin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r., o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, Wójt Gminy Sochocin przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2019, w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Sochocin. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sochocin wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do przewodniczącego Rady Gminy Sochocin, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 19 czerwca 2020 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Gminy Sochocin zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Sochocin do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, w sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski

Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy Sochocin

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Zmiana dodatku węglowego od dnia 20 września 2022 roku

blankSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że

we wtorek, 20 września weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat wypłaty dodatku węglowego na naszej stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dodatku-weglowym-w-gminie-sochocin-wzor-wniosku/.

Skip to content