Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 15 lipca 2024 | Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Dawida | bezchmurnie 29°C

Komunikat w sprawie debaty nad raportem o stanie miasta i gminy Sochocin

Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochocinie dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin raportu o stanie miasta i gminy oraz zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Miejskiej w Sochocinie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r., o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin przedstawi raport o stanie miasta i gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał radmiejskiej.

Rada miejska rozpatrzy raport o stanie miasta i gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta i gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców miasta i gminy Sochocin. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta i gminy, rada miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta i gminy musi złożyć do przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochocinie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta i gminy – a więc do dnia 27 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia mieszkańców miasta i gminy Sochocin do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta i gminy, przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                                          /~/

                                                                                        Monika Makowska-Chojnacka

Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie miasta i gminy

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content