Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpiecznej pracy w rolnictwie. KRUS zaprasza do udziału, czekają nagrody

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpiecznej pracy w rolnictwie. KRUS zaprasza do udziału, czekają nagrody

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca dzieci i młodzież do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Na laureatów czekają nagrody. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15 marca 2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22 kwietnia 2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości około 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Placówką Terenową KRUS w Płońsku, pod numerem tel. 23 662 28 62.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

Źródło: www.krus.gov.pl

Skip to content