„MIAS Mazowsze 2020”. Pięć sołectw z dotacją

„MIAS Mazowsze 2020”. Pięć sołectw z dotacją

Gmina Sochocin pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”, na dofinansowanie realizacji pięciu zadań. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i wójt Jerzy Ryziński.

W sochocińskiej gminie wsparcie z projektu przyznane zostało sołectwom z: Gutarzewa, Kondrajca, Smardzewa, Sochocina oraz Ślepowron. Gutarzewo i Kondrajec, w ramach MIAS, na remont świetlic otrzymają po 10 tys. zł, tyle samo na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej otrzyma Smardzewo. Oznacza to, że sołectwa Gutarzewo, Kondrajec i Smardzewo zrealizują zadania o łącznej wartości 60 tys. zł, z czego 50% stanowić będzie dotacja z budżetu województwa mazowieckiego, a 50% to środki budżetu gminy. Ponadto po 10 tys. otrzymają sołectwa Sochocin i Ślepowrony. Dzięki wsparciu, sochociński rynek zostanie zmodernizowany poprzez montaż oświetlenia solarnego, wraz z monitoringiem, zaś w Ślepowronach zakupione i zamontowane zostaną elementy siłowni zewnętrznej.

– Już po raz trzeci przyznajemy sołectwom granty w ramach MIAS. To program, którego ideą jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Pomagamy mieszkańcom sołectw w tworzeniu warunków do odpoczynku i aktywności w swoim środowisku – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin.

Przypomnijmy, w ramach tego programu gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. Warto podkreślić, że gminy do 50 sołectw mogły złożyć do pięciu wniosków, te liczące od 50 do 60 sołectw do sześciu wniosków, a mające więcej niż 60 sołectw – maksymalnie dziewięć wniosków. Co ważne, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania.

KW

 

Skip to content