Ponad 70 tys. zł na ochronę powietrza

Ponad 70 tys. zł na ochronę powietrza

Już po raz drugi gminy z Mazowsza otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. Wśród nich jest także gmina Sochocin. Pomoc finansowa na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła wynosi 70,2 tys. zł. Umowę w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt sochocińskiej gminy Jerzy Ryziński.

– Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 400 wniosków na prawie 32 mln zł. To świadczy nie tylko o tym jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu i zakupić oraz zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Skip to content