Miasto i gmina Sochocin z dotacją na modernizację drogi w Milewie i Żelechach

Miasto i gmina Sochocin z dotacją na modernizację drogi w Milewie i Żelechach

W związku ze złożonym wnioskiem, Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał miastu i gminie Sochocin dotację w wysokości 120 tys. zł ze środków budżetu Mazowsza, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy”.

Dodajmy, że inwestycja na pograniczu Milewa i Żelech obejmie asfaltowanie odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości nieco ponad 350 metrów bieżących, a termin wykonania tego drogowego przedsięwzięcia określono na wrzesień 2021 roku.

Skip to content