Nabór wniosków do projektu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Sochocin

Nabór wniosków do projektu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Sochocin

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Sochocin, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać wnioski o udział w przedmiotowym zadaniu w terminie do 20 sierpnia br., sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

Składający deklaruje we wniosku ilość posiadanych odpadów (wyrażoną w kilogramach), z podziałem na poszczególne frakcje:

  • folia rolnicza czarna,
  • folia rolnicza biała,
  • siatka do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu big bag.

Złożenie wymaganego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez miasto i gminę Sochocin dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, zadanie nie będzie realizowane w roku 2021.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu: www.sochocin.pl lub w wydziale rozwoju, infrastruktury i ochrony środowiska – pok. nr 11.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 23 661 80 01 (wew. 29).

Uwaga:

Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie. Rolnicy, którzy przekroczą limit ww. pomocy – nie będą mogli złożyć wniosku i skorzystać z dofinansowania ww. zadania.

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

                Jerzy Ryziński

Wniosek

Skip to content