Nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Do hymnu 2021”

Nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Do hymnu 2021”

Jak śpiewać, to tylko w grupie. Dzisiaj, 20 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 170 uczniów Szkoły Podstawowej w Sochocinie wspólnie odśpiewało 4-zwrotkowy hymn państwowy. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Kultury z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie a cappella hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych, przez minimum połowę uczniów sochocińskiej szkoły. W repertuarze, obok „Mazurka Dąbrowskiego”, znalazły się pieśni pt. „Gaude Mater Polonia” oraz „Rota”. Przesłuchania i nagrania wykonywanych pieśni dokonało jury konkursowe spoza szkoły powołane przez organizatora.

Po przesłuchaniach przewodnicząca jury wręczyła na ręce dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Beaty Grabarczyk-Tomaszewicz dyplom uczestnictwa w tym niezwykłym przedsięwzięciu, a wszystkim uczniom i nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie pogratulowała wykonania wszystkich pieśni.

Ogólnopolski konkurs pod nazwą „Do hymnu” jest organizowany już po raz czwarty. Jego cele to między innymi: uczczenie Narodowego Święta Niepodległości, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych przez młodych Polaków, wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu, której nośnikiem była m.in.: pieśń, edukowanie w zakresie szacunku dla symboli narodowych, wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie poczucia wartości wspólnego działania, realizacji wspólnego celu i odpowiedzialności za jego osiągniecie i integrowanie środowiska szkolnej społeczności.

Przypomnijmy, że aby wziąć udział w konkursie „Do hymnu” co najmniej połowa uczniów danej szkoły musi zebrać się, by wspólnie wykonać hymn państwowy, a także dwie wybrane pieśni hymniczne. W roku 2021, obok siedmiu pieśni hymnicznych („Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia” „Rota”, „Marsz Polonia”, „Boże, coś Polskę”, „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, „Żeby Polska była Polską”), do wyboru jest również pieśń pt. „Marsz Pierwszej Brygady”.

Warto dodać, że w konkursie rywalizuje ze sobą 300 szkół z całego kraju. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada br., a do tego czasu mocno trzymamy kciuki za uczniów sochocińskiej szkoły.

Konkurs „Do hymnu” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Skip to content