Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 października 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Sochocin

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów obrębów ewidencyjnych gminy Sochocin od dnia 21.10.2021 r. do dnia 20.12.2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin (pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu 8.00-16.00. Projekty w wersji elektronicznej zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu: www.bip.sochocin.pl.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów opracowane zostały przez firmę „TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku. Wykonawca projektów w dniu 25.10.2021r. (poniedziałek) w godz. 8.00-15.30 będzie pełnił dyżur telefoniczny udzielając zainteresowanym właścicielom informacji dot. zapisów dokumentacji urządzeniowej pod nr tel. 22/824-58-97.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej

Skip to content