Podziękowania burmistrza Jerzego Ryzińskiego za wsparcie przy odzyskaniu praw miejskich przez miejscowość Sochocin

Podziękowania burmistrza Jerzego Ryzińskiego za wsparcie przy odzyskaniu praw miejskich przez miejscowość Sochocin

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy Sochocin, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, a szczególnie tym, którzy opowiedzieli się za poszanowaniem tradycji i przywróceniem praw miejskich dla Sochocina. Bardzo dziękuję za poparcie działań zmierzających do odzyskania statusu miasta. To wiele dla mnie znaczy.

Wyrazy uznania i wdzięczności kieruję do Rady Gminy, na czele z przewodniczącym Stanisławem Kwiatkowskim, która wspierała nas w tych działaniach. To właśnie rada podjęła uchwałę, aby Sochocin ponownie stał się miastem.

Pragnę też bardzo podziękować całemu zespołowi za pracę, pracownikom urzędu, którzy bardzo mocno zaangażowali się w to dzieło. Oczywiście, sołtysom, którzy bardzo nas wsparli na etapie konsultacji społecznych, szczególnie sołtysowi sołectwa Sochocin. Ponadto serdecznie dziękuję polskiemu rządowi, za ogromną przychylność, za popieranie nas w staraniach o odzyskanie praw miejskich. Podziękowania należą się również gminom ościennym, gminnym jednostkom organizacyjnym, a także lokalnym mediom, dzięki którym wszelkie informacje o tej inicjatywie dotarły do szerszego grona odbiorców.

Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie procedury przywrócenia praw miejskich i w jakikolwiek sposób przyczynili się do odzyskania statusu miasta przez miejscowość Sochocin. Osobiście bardzo się cieszę i jestem dumny z nas wszystkich, że po ponad 150 latach udało się przywrócić stan, który musiał być przywrócony. Cieszę się, że to się udało. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za współpracę.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

Jerzy Ryziński

Skip to content