Wtorek 09 sierpnia 2022 | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty | blank zachmurzenie małe 20°C

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV)”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, a także w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV)”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Więcej informacji na temat projektów na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, pod adresem: https://plonsk.praca.gov.pl/.

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content