Wtorek 09 sierpnia 2022 | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty | blank zachmurzenie umiarkowane 24°C

Powstańcy Styczniowi 1863 roku patronem Szkoły Podstawowej w Smardzewie [GALERIA]

W czwartek, 23 czerwca w Smardzewie odbyła się uroczystość nadania miejscowej szkole podstawowej imienia Powstańców Styczniowych 1863 roku.

Przypomnijmy, że z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej w Smardzewie imienia do radnych wystąpiła w lutym bieżącego roku rada pedagogiczna szkoły w Smardzewie, rada rodziców, a także samorząd uczniowski.

Podczas sesji, która odbyła się w środę, 30 marca, Rada Miejska w Sochocinie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania placówce oświatowej nawiązującego do historii Sochocina oraz okolic imienia – Powstańców Styczniowych 1863 roku.

Czwartkowe uroczystości rozpoczęła msza święta polowa na szkolnym boisku, której przewodniczył dziekan dekanatu płońskiego, ksiądz Zbigniew Sajewski. Homilię wygłosił redaktor płockiej edycji Gościa Niedzielnego ks. Włodzimierz Piętka, a sztandar poświęcił proboszcz parafii w Smardzewie ks. Henryk Dymek.

Część oficjalną rozpoczęło odczytanie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Sochocinie przez burmistrza miasta i gminy Sochocin Jerzego Ryzińskiego, który akt nadania przekazał dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Smardzewie Beacie Sacherskiej.

Uroczyste nadanie sztandaru rozpoczęło przekazanie go przez przedstawicieli rady rodziców szkoły w Smardzewie na ręce dyrektora Beaty Sacherskiej, która dokonała uroczystego przekazania uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu, a przedstawiciele klas złożyli ślubowanie.

Kolejny punkt programu, to uroczyste odsłonięcie, z okazji nadania szkole imienia, znajdującej się w holu budynku szkoły podstawowej pamiątkowej tablicy, a także złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przez delegację uczniów przy krzyżu, znajdującym się naprzeciwko szkoły w Smardzewie. Pamiątkową tablicę odsłoniła delegacja oficjeli i nauczycieli, a poświęcił ją pochodzący ze Smardzewa ksiądz Józef Kacperski.

Kolejnym punktem uroczystości był wzruszający program muzyczno-słowny, o charakterze patriotycznym, przygotowany przez uczniów i absolwentów smardzewskiej szkoły, pod czujnym okiem nauczycieli.

Uroczystość przy Szkole Podstawowej w Smardzewie zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, poczęstunek oraz festyn.

Przypomnijmy jeszcze, że jedną z potyczek Powstania Styczniowego upamiętnia właśnie krzyż, który znajduje się naprzeciwko budynku szkoły w Smardzewie. Mimo że o starciu tym nie wspomina żadne źródło, to jednak zapisało się ono w pamięci mieszkańców Smardzewa i okolic, którzy postanowili oddać cześć powstańcom i upamiętnić ich poświęcenie oraz przelaną krew.

Dlaczego taki patron?

– Szkoła Podstawowa w Smardzewie jest placówką, która działa od prawie stu lat. Społeczność szkolna uznała, że nadszedł najwyższy czas, aby nadać imię szkole – mówiła dyrektor Beata Sacherska. – Kluczowym zadaniem stało się wyszukanie i przedstawienie kandydatów do tej zaszczytnej funkcji. Ustalono, że patronem szkoły powinna zostać osoba lub grupa ludzi, którzy mogliby stać się autorytetem dla nas wszystkich, a także źródłem wzorców. W dniu 28 stycznia 2022 roku, jednogłośnie, na patrona szkoły wybrano Powstańców Styczniowych 1863 roku. Przez nadanie imienia szkoła zyska własną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół, będzie budować własny system wychowania w oparciu o autorytet patronów i wartości, które reprezentowali swoim życiem i działalnością. Dzięki przykładowi patronów będziemy propagować treści patriotyczne w wychowaniu młodego pokolenia.

Historia w pigułce

Szkoła Podstawowa w Smardzewie powstała w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jak podają źródła, w roku szkolnym 1925/1926 do szkoły uczęszczało 72 uczniów. Mieściła się ona w starej, liczącej 200 lat karczmie żydowskiej i zajmowała dwie izby. Okres przed II Wojną Światową jest słabo udokumentowany.

Po wybuchu II Wojny Światowej wszystkie szkoły w Polsce zamknięto, a w budynku szkoły w Smardzewie powstał hitlerowski obóz pracy. W dniu 17 maja 1940 roku do obozu przywieziono pierwszą grupę więźniów z Płońska. Przez cały czas działania obozu przewinęło się przez niego ponad 2 tys. osób. Więźniowie pracowali w miejscowym majątku ziemskim. Wielu z nich zmarło lub zostało zamordowanych.

W lutym 1945 roku wznowiono nauczanie w szkole. Kierownikiem szkoły została wówczas Michalina Morawska, która starała się ustabilizować życie szkoły i w miarę możliwości zorganizować dobre warunki do nauki. Szkoła była wówczas 5-klasowa.

Dnia 1 września 1945 kierownikiem szkoły został Tadeusz Kędzierski, który zadecydował o remoncie budynku. Remont szkoły trwał od lipca do listopada 1946 roku. Budynek po remoncie liczył trzy sale lekcyjne i mieszkanie dla kierownika szkoły. Po wojnie w szkole uczyło troje nauczycieli, zaś wieczorami odbywały się kursy dla analfabetów.

W latach 1946–1948 reaktywowano VI i VII klasę, do szkoły uczęszczało wówczas 147 uczniów.

Z powodu braku wystarczającej liczby sal lekcyjnych zajęcia odbywały się nie tylko w budynku szkolnym, ale także w zabudowaniach dworskich, w remizie strażackiej oraz u państwa Zajączkowskich.

W 1966 powstała klasa VIII, w szkole pracowało wówczas 6 nauczycieli. Również w 1966 roku odsłonięto pomnik upamiętniający pomordowanych podczas II Wojny Światowej w przymusowym obozie pracy w Smardzewie.

Po Tadeuszu Kędzierskim, który przeszedł na emeryturę, szkołą zarządzała Elżbieta Gwiazda, zaś w 1977 roku dyrektorem została Leontyna Matczak. Ze względu na złe warunki lokalowe zmniejszono stopień organizacyjny szkoły do klas I–IV. Szkoła Podstawowa w Smardzewie stała się ponownie szkołą 8-klasową w roku szkolnym 1981/82.

Brak sal lekcyjnych i nauka na dwie zmiany zainspirowały do podjęcia decyzji o budowie szkoły. W listopadzie 1988 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego gmachu. Wiele prac przy nowym budynku, w czynie społecznym, wykonali rodzice.

Od roku 1989 funkcję dyrektora szkoły pełnił Stefan Nowicki, a po jego śmierci w 1993 roku stanowisko objął Andrzej Kozera. W 1999 roku została przeprowadzona reforma oświaty wprowadzająca 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. W związku z tym w latach 1999–2017 szkoła w Smardzewie była 6-letnia.

Od 2018 roku dyrektorem szkoły jest Beata Sacherska, a 23 czerwca 2022 r., wraz z nadaniem szkole imienia Powstańców Styczniowych 1863 roku, rozpoczął się nowy rozdział w jej historii.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content