Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 15 lipca 2024 | Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Dawida | bezchmurnie 28°C

Prawie 5 milionów złotych na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w mieście i gminie Sochocin

Foto: zbiory Samorządu Województwa Mazowieckiego

Miasto i gmina Sochocin otrzyma blisko 5 mln zł na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy, wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo. W czwartek, 15 września umowę dotacyjną w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, i burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, przy kontrasygnacie skarbnika sochocińskiej gminy Marzanny Kucharzak. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Konrad Wojnarowski oraz prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Grażyna Pietrzak.

Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich. W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 miasto i gmina Sochocin otrzyma od samorządu województwa mazowieckiego kwotę w wysokości 4 974 858,00 zł. Pozwoli to na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rzach, a także na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gutarzewie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych, a więc bez wkładu własnego sochocińskiej gminy.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rozwój obszarów wiejskich, to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza. – Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności, jak i te duże związane z polepszeniem warunków życia na wsi. Podpisywane dziś umowy dobrze ilustrują naszą działalność. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy działa już ponad 30 lat, a zaopatruje w wodę większość sołectw w mieście i gminie Sochocin, ponad 5 tysięcy mieszkańców. Jakość tej wody też nie jest już najlepsza. Jest to naprawdę bardzo potrzebna inwestycja – mówi burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński.

Bardzo dziękuję władzom Mazowsza za wsparcie kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – dodaje burmistrz Jerzy Ryziński.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, a maksymalny okres realizacji wszelkich robót budowlanych zaplanowano na koniec czerwca 2025 roku.

Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, zauważa, że inwestycje poprawiające gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich są ogromnie ważne dla wszystkich mieszkańców. – Nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody, to ogromny krok naprzód. Realizacja tych projektów usprawni codzienne życie na wsi i podniesie jego komfort. Co więcej, będzie miała też pozytywny wpływ na środowisko.

Zdjęcie: zbiory Samorządu Województwa Mazowieckiego

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content