Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 15 lipca 2024 | Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Dawida | bezchmurnie 29°C

Trwają roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kondrajcu

Trwają prace budowlano-konstrukcyjne związane z modernizacją i rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kondrajcu w ramach projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III), wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. Inwestycja realizowana jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W tym momencie trwają roboty związane z wykonaniem żelbetowego zbiornika pod reaktor biologiczny membranowy (MBR), mającego mieścić urządzenie techniczne, w ramach nowego ciągu technologicznego, złożonego z dwustopniowego oczyszczania mechanicznego w oparciu o osad czynny.

Oczyszczalnia po modernizacji oraz rozbudowie w kulminacyjnym momencie będzie mogła przyjąć 250 m3 na dobę, a zastosowanie technologii oczyszczania MBR spowoduje wysokie stężenie osadu czynnego i wysoką, jakość ścieków oczyszczonych. Membrany ultrafiltracyjne zatrzymują między innymi wszystkie cząstki stałe, bakterie i wirusy (częściowo), przez co gwarantują najwyższą jakość oczyszczania.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie stycznia 2022 roku umowę na wykonanie tego przedsięwzięcia podpisali: prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Grażyna Pietrzak, a także prezes firmy „PAPBUD” Marcin Papierowski i członek zarządu Jacek Papierowski. W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły dwie oferty. Prace wykona właśnie spółka „PAPBUD”, z siedzibą Piaskach, która wygrała przetarg z ofertą w wysokości ponad 7,3 mln zł.

Zakres prac w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu i rozbudowy obiektów istniejącej oczyszczalni, a także wykonanie wszelkich robót budowlanych.

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, to faza projektowa, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, którą ustalono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy, drugi zaś dotyczy wykonania wszelkich robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realizację drugiego etapu zaplanowano do końca czerwca 2023 roku.

Dodajmy jeszcze, że w 2021 roku podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie zapadła decyzja o przekazaniu tak zwanym aportem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych terenu zabudowanego obiektami oczyszczalni ścieków, a chodzi o blisko trzy hektary terenu w Kondrajcu. Jak wynikało z informacji przekazanych w trakcie obrad przez prezesa sochocińskiej spółki Grażynę Pietrzak, taki aport był konieczny, aby można było otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększony poziom dofinansowania na modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Jest to naprawdę duży krok, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji starej, przestarzałej już oczyszczalni ścieków, typu „LEMNA”. Ta nowoczesna technologia (MBR) ma spełniać wszelkie obwarowania ustawowe Polski, jak i Unii Europejskiej, które muszą spełniać obecnie i w przyszłości inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dzięki tej inwestycji miasto i gmina Sochocin znajdzie się w czołówce gmin w Polsce, które będą spełniać najwyższe normy oczyszczonego ścieku komunalnego – mówi szefowa sochocińskiej spółki Grażyna Pietrzak.

Na koniec przypomnijmy jeszcze tylko, że realizacja przedsięwzięcia została powierzona gminnej spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie, a zadanie jest częścią większego projektu, na który pozyskano nieco ponad 5 mln zł unijnego dofinansowania. Oprócz oczyszczalni projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Sochocinie o długości prawie 7 km.

Do sprawy tej z pewnością jeszcze nie raz powrócimy.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content