Wtorek 09 sierpnia 2022 | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty | blank zachmurzenie umiarkowane 22°C

Program „Czyste powietrze” – jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

„Czyste powietrze” to rządowy program, mający na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynosi do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Poziom podstawowy dotyczy osób będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, o podstawie opodatkowania za ubiegły rok poniżej 100 tys. zł.

Uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania są osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (zmiana obowiązuje od 1 lipca 2021 r.).

Przykładowe inwestycje podlegające dotacji w nowej odsłonie programu to np.: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, zakup pompy ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej czy mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz uchwał antysmogowych w poszczególnych województwach od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego. Koszt zostanie zakwalifikowany do dotacji, jeśli złożenie wniosku i zakup kotła nastąpi przed tym terminem.

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na już rozpoczęte, a nawet zakończone inwestycje. Poniesienie kosztów może nastąpić do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (liczy się data wystawienia faktury). Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być zrealizowane w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (najpóźniej do 30.06.2029 r.).

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na dwa sposoby: online na stronie gov.pl lub przez portal beneficjenta oraz osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak to zrobić?

W celu złożenia wniosku przygotuj dane wskazane w niżej zamieszczonym kwestionariuszu.

W przypadku podwyższonego dofinansowania – zaświadczenie o dochodzie, który upoważnia do podwyższonego dofinansowania (wydawanego przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej).

Uwaga: zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

  • W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – dokument potwierdzający prawo własności tego domu.
  • W przypadku współwłasności – oświadczenia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
  • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – oświadczenie z danymi oraz podpisem małżonka.

Przez Internet lub w urzędzie

1. Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku, wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1) w portalu beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW lub

2) w serwisie „gov.pl”.

3. Przed złożeniem wniosku poprzez portal beneficjenta wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie, elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez portal beneficjenta do właściwego WFOŚiGW, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

4. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez portal beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z portalu beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej, wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW.

W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”:

a) wejdź na stronę gov.pl i wybierz zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, kliknij „Skorzystaj z programu Czyste powietrze”;

b) kliknij „Złóż wniosek” (przeniesiesz się na stronę gwd.nfosigw.gov.pl);

c) zaloguj się lub zarejestruj poprzez login.gov.pl;

d) po przeniesieniu się na stronę login.gov.pl, wybierz jeden ze sposobów logowania (profil zaufany, e-dowód lub mojeID);

e) utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie;

f) dołącz wymagane załączniki (jako skan lub dokumenty elektroniczne);

g) podpisz wniosek elektronicznie poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany;

h) ostatnim krokiem jest wysłanie wszystkich dokumentów.

Pamiętaj: Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na adres e-mail.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku, wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej), korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Za pośrednictwem banku

  1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
  2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
  3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
  4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
  5. WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Kwestionariusz danych niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie

Ścieżka bankowa w programie Czyste powietrze 2021 (ulotka)

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content