Przyjąłeś Ukraińców pod swój dach? Powinieneś zaktualizować deklarację śmieciową

Przyjąłeś Ukraińców pod swój dach? Powinieneś zaktualizować deklarację śmieciową

Uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy przyjmują obywateli Ukrainy do swoich domów zobligowani są do ujmowania ich w swoich deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno definiuje, że kto produkuje odpady ponosi opłaty za ich odbiór i utylizację.

W związku z powyższym osoby przyjmujące uchodźców mają obowiązek zgłaszania dodatkowych osób w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skip to content