Sochocin: mieszkańcy mogą podłączyć się do sieci kanalizacyjnej

Sochocin: mieszkańcy mogą podłączyć się do sieci kanalizacyjnej

Urząd Gminy Sochocin i Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie informują o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych w Sochocinie, przy następujących ulicach: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki oraz Sosnowa.

Wszyscy mieszkańcy, którzy mają pytania bądź wątpliwości związane z przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej, proszeni są o kontakt z Gminnym Zakładem Komunalnym w Sochocinie, przy ul. Żeromskiego 21. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem tel. 23 661 81 20. Wszystkie wymagane wnioski i druki są dostępne w siedzibie sochocińskiego zakładu komunalnego, a także na stronie internetowej: http://sochocin.nazwa.pl/zaklad/wordpress/.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele posesji, którym stworzono taką możliwość, mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Skip to content