Termin i porządek najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek), o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok.
  5. Protokół nr XXII/2020 z 18 grudnia 2020 roku z XXII sesji Rady Gminy Sochocin.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok;

2) sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok;

3) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok;

4) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin;

5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej gminnej drogi dojazdowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Sochocin;

6) o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;

7) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o wskazanej treści;

8) w sprawie rozpatrzenia listu otwartego – petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE” oraz uzupełnienia petycji z dnia 15 stycznia 2021 roku.

  1. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content