Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2023 roku (wtorek), o godzinie 11.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Protokół z LV/2023 Sesji rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz Protokół z LVI/2023 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 sierpnia 2023 r.
  4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.

2) w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.

3) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2023.

5) w sprawie składek członkowskich na rzecz  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.

7) w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin na lata 2023 – 2027.

8) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin oraz szczegółowych warunków funkcjonowania.

9) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

10) w sprawie przekazania pisma według właściwości.

11) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie.

12) w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.

   5)Zamknięcie obrad LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content