Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. (piątek), o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVII/2021 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 29 czerwca 2021 roku oraz 2 lipca 2021 roku.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVIII/2021 z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 8 lipca 2021 roku.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIX/2021 z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 19 lipca 2021 roku.
 6. Zatwierdzenie protokołu Nr XXX/2021 z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 6 sierpnia 2021 roku.
 7. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
 8. Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku.
 10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;
 • w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
 1. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

 

Skip to content