Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 października 2021 roku (środa), o godz. 10.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2021 z XXXI sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 sierpnia 2021 roku.
  4. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2021 z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 9 września 2021 roku.
  5. Informacja burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Sochocin w roku szkolnym 2020/2021.
  7. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie sp. z o.o. z siedzibą w Sochocinie;

4) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

5) zmieniająca uchwałę nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie;

6) zmieniająca uchwałę nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie;

7) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żelechy;

8) w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

  1. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content