Termin i porządek obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2021 r. (wtorek), o godz. 10.00,w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Podjęcie uchwały:
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r;
  • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie.
  1. Zamknięcie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content