Uroczyste powierzenie stanowiska dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

Uroczyste powierzenie stanowiska dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

W poniedziałek, 19 lipca, w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin odbyło się uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Pani Beacie Grabarczyk-Tomaszewicz, na okres kolejnych pięciu lat szkolnych.

Powierzenie stanowiska, serdeczne gratulacje, a także życzenia satysfakcji z pracy zawodowej i trafnych decyzji w zarządzaniu, na ręce dyrektora sochocińskiej szkoły, złożyli: burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, sekretarz Elżbieta Krauze oraz kierownik wydziału administracji i edukacji Agnieszka Orzepowska.

Skip to content