Spotkanie informacyjne w ramach programu rządowego – „Czyste powietrze”

Spotkanie informacyjne w ramach programu rządowego – „Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin w trosce o zdrowie, klimat i środowisko zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste powietrze”, które odbędzie się 28 lipca br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

W trakcie trwania spotkania omówione zostaną m.in.:

  • formy i warunki udzielania dofinansowania,
  • poziomy i intensywność dofinansowania,
  • proces składania wniosków.

Spotkanie realizowane w ramach aneksu nr 2/2021 z dnia 30.06.2021 r. do porozumienia nr 62/2019 zawartego w dniu 16.07.2019 r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Sochocin.

Skip to content