Czwartek 29 września 2022 | Imieniny: Michała, Gabriela, Rafała | blank zachmurzenie małe 10°C

Wszystko, co musisz wiedzieć o dodatku węglowym w gminie Sochocin [AKTUALIZACJA]

blank
Źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/klimat

Od dnia 17 sierpnia 2022 roku gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Informujemy, że na terenie miasta i gminy Sochocin obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, przy ulicy Guzikarzy 9.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek ten przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3 tys. zł, zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski można składać:

  • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00,
  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym przez wnioskodawcę).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie w godzinach 8.00–15.00, pod następującym numerem telefonu: 23 661 80 01 (wew. 25, 46, 47).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30 listopada pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

AKTUALIZACJA AKTUALIZACJA AKTUALIZACJA

We wtorek, 20 września weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 tysięcy złotych.

Wydłużenie terminu wypłaty

Wypłata dodatku węglowego na nowych zasadach ma nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 20 października 2022 roku wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Według nowych kryteriów, w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zmiana deklaracji w CEEB w celu otrzymania dodatku węglowego

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać tylko do 30 listopada

Składanie wniosków ruszyło w dniu 17 sierpnia i potrwa do 30 listopada. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Co z wnioskami o dodatek węglowy złożonymi do 20 września?

Wnioski złożone do dnia 20 września 2022 r. o dodatek węglowy będą rozpatrywane według nowych przepisów. Nie trzeba składać nowego wniosku.

Wnikliwsza weryfikacja wniosków o dodatek węglowy

Wnioski będą rozpatrywane według nowych, bardziej restrykcyjnych zasad. Urzędnicy, celem sprawdzenia danych, mogą weryfikować je z deklaracją odpadową (składa ją każdy właściciel domu lub mieszkania w danej gminie, wskazując liczbę osób zamieszkujących pod danych adresem). Mogą też porównać je z danymi z wniosków o wypłatę dodatków osłonowych czy podatkowych. Pracownicy mają też prawo do przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Kiedy będą wypłacane pieniądze?

Pieniądze zaczną być wypłacane w pierwszych dniach października 2022 roku.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Zmiana dodatku węglowego od dnia 20 września 2022 roku

blankSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że

we wtorek, 20 września weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat wypłaty dodatku węglowego na naszej stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dodatku-weglowym-w-gminie-sochocin-wzor-wniosku/.

Skip to content