Wydłużony czas pracy gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w Sochocinie

Wydłużony czas pracy gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w Sochocinie

Informujemy, że od 1 września punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego pod nazwą „Czyste powietrze”, funkcjonujący w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, jest otwarty w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 10.00–15.00, a także w piątki od godz. 10.00 do 16.00.

W punkcie istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,Czyste powietrze”, jego przygotowanie i pomoc w wypełnieniu oraz złożenie wniosku na dzienniku podawczym. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać pod numerem tel. 23 661 80 01 (wew. 29), lub znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod adresem https://wfosigw.pl/.

 

Skip to content