Sobota 10 czerwca 2023 | Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany | zachmurzenie duże 16°C

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu zasilenia rowu rzeką Wkrą na terenie ROD Wkra

Dotyczy: zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu zasilenia rowu rzeką Wkrą na terenie ROD Wkra.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia WKRA w Sochocinie uprzejmie prosi o wycenę prac polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pod nazwą „Projekt zasilenia rowu przechodzącego przez ROD Wkra z rzeki Wkry” (umożliwienie przepływu wody) gmina Sochocin, powiat płoński, zgodnie ze wstępną koncepcją Zamawiającego, stanowiącą załącznik do zapytania.

Szczegóły zamówienia:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej i wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego.
  2. Pełnienie nadzoru autorskiego (jako opcja).

Zamawiający dopuszcza zmiany w przedstawionej koncepcji w przypadku jej niezgodności z obowiązującymi przepisami projektowymi i wykonawczymi. Propozycje zmian należy przedstawić w opisie do oferty.

Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie oferty w zakresie ceny za wykonanie prac projektowych i czasookresu wykonania projektu i terminarza uzyskania pozwoleń administracyjnych. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 marca 2023 roku, na następujący adres e-mail: stowarzyszenie.wkra@gmail.com, lub drogą listową na poniższy adres:

Stowarzyszenie „WKRA”

Kolonia Sochocin 25

09-110 Sochocin

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod następującymi numerami telefonów: 510 912 519, 698 575 685.

Zapytanie ofertowe w sprawie przepływu wody

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Rusza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin 2023

Burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin.

Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wysłać do nas zgłoszenie. Na właścicieli najpiękniejszych zielonych zakątków czekają atrakcyjne nagrody.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 czerwca 2023 roku.

By zgłosić swój udział, wcześniej należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić kartę zgłoszenia. Ocena ogrodów rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 30 lipca.

Jury wybierze trzy najpiękniejsze ogrody, dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ulicy Guzikarzy 9, lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – numer tel. 23 661 80 01 (wew. 48).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy zatem mieszkańców sochocińskiej gminy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin, karta zgłoszenia, a także więcej informacji na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Skip to content