Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu zasilenia rowu rzeką Wkrą na terenie ROD Wkra

Dotyczy: zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu zasilenia rowu rzeką Wkrą na terenie ROD Wkra.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia WKRA w Sochocinie uprzejmie prosi o wycenę prac polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pod nazwą „Projekt zasilenia rowu przechodzącego przez ROD Wkra z rzeki Wkry” (umożliwienie przepływu wody) gmina Sochocin, powiat płoński, zgodnie ze wstępną koncepcją Zamawiającego, stanowiącą załącznik do zapytania.

Szczegóły zamówienia:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej i wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego.
  2. Pełnienie nadzoru autorskiego (jako opcja).

Zamawiający dopuszcza zmiany w przedstawionej koncepcji w przypadku jej niezgodności z obowiązującymi przepisami projektowymi i wykonawczymi. Propozycje zmian należy przedstawić w opisie do oferty.

Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie oferty w zakresie ceny za wykonanie prac projektowych i czasookresu wykonania projektu i terminarza uzyskania pozwoleń administracyjnych. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 marca 2023 roku, na następujący adres e-mail: stowarzyszenie.wkra@gmail.com, lub drogą listową na poniższy adres:

Stowarzyszenie „WKRA”

Kolonia Sochocin 25

09-110 Sochocin

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod następującymi numerami telefonów: 510 912 519, 698 575 685.

Zapytanie ofertowe w sprawie przepływu wody

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content