Zbierali szkodliwy eternit z dachów

Zbierali szkodliwy eternit z dachów

W gminie Sochocin zakończono akcję zbierania eternitu, który zawiera rakotwórczy azbest. Łącznie projektem w 2020 roku objęto 16 gospodarstw. Z terenu gminy odebrano prawie 55,5 tony niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

Celem akcji „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” było wyeliminowanie szkodliwego wpływu rakotwórczego azbestu. Koszt prac wyniósł 26 931,76 zł. Projekt współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 22 325,60 zł, co stanowiło blisko 100% całości zadania.

Rok 2020 jest już kolejnym rokiem realizowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu sochocińskiej gminy. Następne nabory będą prowadzone w grudniu każdego roku poprzedzającego rok realizacji zadania, tj. wnioskodawca, który zamierza skorzystać z dofinansowania w roku np. 2021, składa wniosek w grudniu roku 2020.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych.

Przypomnijmy, że w 2019 roku z 21 gospodarstw odebrano ponad 47 ton azbestu, natomiast w 2018 roku z 23 nieruchomości usunięto ponad 52,5 tony tego rakotwórczego materiału.

Skip to content