Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie promocji gminy.

Wójt Gminy Sochocin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku, w zakresie promocji gminy. Warunki realizacji zadania oraz pozyskania wsparcia finansowego zostały określone w ogłoszeniu umieszczonym na stronie BIP w dziale ogłoszenia.

Skip to content