Akcja inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych

Akcja inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych

Wójt Gminy Sochocin informuje o prowadzonej akcji inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie gminy w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, obowiązek wykonania inwentaryzacji bądź aktualizacji (jeżeli dotychczas przeprowadzono już inwentaryzację) mają wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego.

Wypełnienie ankiety pozwoli zebrać informacje, które posłużą do zidentyfikowania potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne. Inwentaryzację (bądź jej aktualizację) należy wykonać i przekazać Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Ankieterzy będą pytać mieszkańców o szczegółowe dane dotyczące ogrzewania (tj. dane adresowe, dane o budynku/lokalu: typ budynku, powierzchnia użytkowa budynku/lokalu, przeprowadzone termomodernizacje, dane o źródle/źródłach ciepła: ilość, rodzaj, moc  i wiek pieców/kotłów, roczne zużycie paliw dla kotła/pieca, plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania itd.).

Pozyskanie informacji nie wiąże się z wprowadzeniem żadnych opłat czy też kontrolowaniem mieszkańców.

Skip to content