XXI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

XXI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 21. organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej.

To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów.

Nabór wniosków przewidziany jest do 18 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę, a także nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w regulaminie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Wnioski do 21. edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobą fizyczną, z dopiskiem na kopercie: XXI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 18 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • osobiście do 18 września 2020 r. w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 59 79 539, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl, natalia.matysiak@mazovia.pl, 22 59 79 299.

W załączniku regulamin konkursu, wzory formularzy zgłoszeniowych oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów zgłaszających.

Załącznik nr 1 – Wniosek osoby fizyczne

Załącznik nr 2 – Wniosek podmioty niebędące osobami fizycznymi

Regulamin

Klauzula informacyjna

 

Skip to content