Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 roku, na platformie zakupowej komendy (https://platformazakupowa.pl/transakcja/549482) ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie remontowe pod nazwą „KPP Płońsk – malowanie pomieszczeń”

– z terminem składania ofert do 13 grudnia br., do godz. 14.25.

Skip to content