KRUS: konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w rolnictwie

KRUS: konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11–14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. pięć, maks. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 24.00, na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka.

Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości około 300 zł.

Skip to content