Środa 29 marca 2023 | Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego | zachmurzenie duże 4°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek), o godzinie 10.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
 5. Zatwierdzenie protokołów nr LI/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku i LII/2023 z dnia 21 lutego 2023.
 6. Sprawozdania z działalności komisji rady miejskiej za 2022 rok.
 7. Informacja burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
 8. Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.
 9. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie poparcia uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II;

2) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sochocinie;

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok;

5) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019–2023;

6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023;

7) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

8) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

9) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

10) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej;

11) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sochocin w 2023 roku.

 1. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Bezpłatne badania mammograficzne w Sochocinie

Mammografia, to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi.

Zapraszamy mieszkanki miasta i gminy Sochocin w wieku 50–69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badania mammograficzne, w ramach programu profilaktycznego Narodowego Funduszu Zdrowia, bez skierowania lekarskiego, 3 kwietnia w godzinach od 10.00 do 17.00, przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie.

Rejestracja pod numerem telefonu 42 254 64 17, lub w sieci na stronie internetowej: www.medica.org.pl.

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem prosimy przygotować dowód osobisty i nr telefonu. Prosimy też o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii znajdą Państwo na stronie, pod następującym adresem internetowym: www.medica.org.pl.

Nie odkładaj badań na później. Zbadaj się i zyskaj spokój.

Skip to content