Urząd Gminy Sochocin

Polecamy

 • 29 września 2015, 8:21

  Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego!

  Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie studium i miejscowego planu zagospodarowania…
  Wójt Gminy Sochocin zawiadamia o: wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania…
 • 28 września 2015, 10:13

  Jesienne sprzątanie rzeki Wkry już za nami!

  Jesienne sprzątanie rzeki Wkry już za nami!
  W dniu 26 września 2015 r. na terenie Gminy Sochocin odbyła się szczytna akcja Jesienne sprzątanie rzeki Wkry . Wzięło w niej udział 36 osób w tym podopieczni ośrodka leczenia uzależnień. Łącznie zebrano ok 50 worków śmieci oraz martwe zwierzęta pojemnik po paliwie i sedes ! Organizatorem tej…
 • 22 września 2015, 15:54

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza !

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza !
  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…
 • 21 września 2015, 14:26

  LGD- Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich mieszkańców na debatę podsumowującą spotkania konsultacyjne!

  LGD- Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich mieszkańców na debatę podsumowującą spotkania…
  Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze we wrześniu br. prowadziła z mieszkańcami wsi z powiatu płońskiego spotkania konsultacyjne, na których określane były słabe i mocne strony obszaru, zagrożenia i szanse zewnętrzne oraz dokonywany był wybór kluczowych celów strategii. Obecnie LGD…
 • 14 września 2015, 8:44

  Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza na spotkanie konsultacyjne!

  Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza na spotkanie konsultacyjne!
  Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze zaprasza mieszkańców gminy Sochocin na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Na wcześniejszych spotkaniach, które odbywały się w 2014 r. zostały zidentyfikowane problemy, potrzeby i zasoby naszego obszaru. Teraz…
poprzednia wiadomość | następna wiadomość

w Urzędzie

Kalendarium

Zaplanuj z nami swój wolny czas.
12 marca – 31 grudnia 2015

Zaplanuj z nami swój wolny czas.

Kontakt

Wirtualna Podróż po Izbie Guzikarstwa w Sochocinie

Wirtualna Podróż po Izbie Guzikarstwa w Sochocinie
SMS - INFO
Facebook
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wrota Mazowsza

Wrota Mazowsza
Biuletyn Informacji Publicznej
Poznaj nowe zasady wywozu śmieci
Mikroporady
© 2012 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)