„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

31 stycznia 2018, 12:06 | Informacje z gminy

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY - UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

Już po raz 8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy’’. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania - upadkom osób.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu placówek terenowych, konkurs przebiega w dwóch etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VII). Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z dyrekcjami szkół podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom - upadkom osób. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 6 kwietnia 2018 r.; decyduje data wpływu/złożenia pracy. Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji konkursu można uzyskać w:

PT KRUS Płońsk

ul. Zajazd

09-100 Płońsk

tel. 23 664 04 17


Foto: www.pixabay.com

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)